DEPREM TAHMİN PROJESİ

Türkiye'de yaptığım araştırmada iki bulgu ortaya çıktı1. Bulut, yağış, sis, hidrolojik döngü v.s tanımlarının yanlış olduğunu gördüm.Deprem meydana geldikten sonra yazmış olduğum kurallara göregökyüzünü gözlem yapan herkes tanımların yanlış olduğunu görebilir.2. Yazdığım doğru tanımlar kabul edilirse,  meteoroloji istasyonlarındaki aletlerin kullanılmasıyla depremlerin yeri, büyüklüğü ve zamanı bilimsel olarak bilinecek hale gelir.***Bilimsel Çalışma'da:1. Varlık ya da olay, objektif olarak tanıtılır.2. Önyargı yoktur.3. Taraf tutulmaz (Duygusal davranılmaz, adalet ölçülerine uyulur.).4. Açıklık vardır.5. Düşünce ve vicdan hürdür.6. Sonuç, başta değildir.7. Taassup yoktur.8. Tartışma yapılabilir (Alternatifler ortaya konabilir.).9. Eksik ve yanlış söylenir.10. Sonucun ve bulguların değişebilirliği her zaman mümkündür.11. Tabular yoktur.12. Doğruluk ve dürüstlük vardır.13. İnsanın temel hak ve hürriyetlerine saygı ve değer esastır.14. Araç, bilimsel araştırma yöntemidir.15. Bilimsel araştırma bulguları, eğitim ve öğretimin temelini oluşturur.***Yukarıda yıllara göre meydana gelen depremlerin yeri büyüklüğü ve zamanıSismoloji tarafından önceden tahmin edilemez kaydı konmuştur.Meteorolojide ise 5 gün önceden yapılan tahminlerin %35 i kaotik durumlardan dolayı tutmuyor ifadesi yer almaktadır.Bugünün şartları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarakyaptığım bilimsel araştırmadaki bulgular dikkat çekicidir.***İKİ ÖNEMLİ KURAL VARBirinci kural: Deprem meydana geldikten sonra belli bir süre içinde gözlem yaparak gökyüzündeki değişikliği görmek.İkinci kural: Deprem ve hava tahmini yapmak.***Birinci kuralDeprem meydana geldikten sonra belli bir süre içinde gözlem yaparak gökyüzündeki değişikliği görmek***Deprem, merkez üssü ve çevresini (suya attığınız bir taş misali) dalga dalga sallar. Merkez üssü daha çok, merkez üssünden uzaklaştıkça sallantıda orantılı bir şekilde azalır. Bu sallantıda mevcut rüzgarın hızı artar. Mevcut rüzgarın hızı arttığında yeryüzüne çıkan gazlarla yeryüzünde bulunan mevcut gazlar ve su buharı atmosferde yükselir. Çıplak gözle gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz bulutları oluşturur.Büyüklüğü 1.0 olan depremin meydana getirdiği sallantıdan sonra çıkan partiküllerin gökyüzünü değiştirip bulutlandırdığını merkez üssünde ve çok yakın çevresinde görebilirsiniz.Meydana gelen depremin büyüklüğü 1.0+ dan yukarıya doğru arttıkçasallantıdan sonra çıkan partiküllerin yoğunluğuaşağıdaki faktörlerden etkilenir ve merkez üssünden uzaklaşarak gökyüzünü değiştirir.a.) Yükseklikb.) Rüzgarın yönüc.) Rüzgarın hızıd.) Gökyüzünün açık olması(Gökyüzünde bulut yoksa bulutlandırır.)e.) Gökyüzünün kapalı (bulutlu) olması(Gökyüzü bulut ile kaplıysa ve yağış yoksa, yağış meydana getirir.)f.) Aynı enlem boylamda meydana gelen deprem fırtınası.g.) Farklı enlem boylamlarda meydana gelen deprem fırtınası.h.) Hava sıcaklığıMevsimlere göre seyreden hava sıcaklığı en önemli faktördür.Hava sıcaklığı +30 derece olduğunda gökyüzünde bulut yoksa büyüklüğü 1.0 olan deprem sonrasında merkez üssünde hiç bir şey göremeyebilirsiniz.Hava sıcaklığı -1 derece olduğunda gökyüzü kapalı ise bulutla kaplıysa büyüklüğü 1.0olan deprem sonrasında merkez üssünde kar yağışını görebilirsiniz.Rüzgarın yönü, hızı ve hava sıcaklığıdepremin büyüklüğüne göre çıkan gazları merkez üssünden orantılı bir şekilde uzaklaştırır ve bulutların görünümünde değişiklikler olur.a.b. Deprem Daire Başkanlığı Sitesi c. Euro-Med Earthquakes Web Yukarıdaki sitelerde meydana gelen depremlerden sonra,gökyüzünde değişiklik olup olmadığını takip edebilirsiniz.***İkinci kuralDeprem ve hava tahmini yapmakKütle hareket ederken kayaçların özelliğine göredeprem öncesinde ve deprem anında yeryüzüne çıkan partiküller(karıncalara sıra dışı davranışlar yaptıran ve)Sismolojide ise gazların çıkış yeri ve yoğunluğu dikkate alınarak deprem tahmini yapılır. 30.12.2011 tarihi itibariyle proje hakkında özet bilgi:

Burayı Tıklayabilirsiniz2001 Yılında 2.563, 2002 yılında 3.268, 2003 yılında 3.925, 2004 yılında 5.331, 2005 yılında 7.595, 2006 yılında 4.656, 2007 yılında 5.834, 2008 yılında 8.139, 2009 yılında 8.783, 2010 yılında 11.332, 2011 yılında ~20.000 deprem meydana geldi.  ***yüzeyden izlenmesinin mümkün olacağıdüşünülmektedir." açıklaması yapılmıştır. ***ÖNEMLİ AÇIKLAMA***A.) Deprem öncesindekütlenin KISMEN gerginliği ile kayaların yerinden oynaması ve sürtünmesi sonucu yeryüzüne:Kayaç yapısının çeşitlilik durumuna, derinliğine, denizde yada karada oluşuna göreçeşitli partiküller çıkar.Gazlar ve su buharı atmosferde yükselerekyüksek bulutlarımeydana getirir.Meteorolojideki beş günlük hava tahminleri için uydudan çekilen fotoğraflarda bu bulutların hareketleri incelenir. Meteorolojide bulutlar incelendikten sonra diğer parametreler de dikkate alınarak hava tahminleri yapılır.***B.) Deprem anındakütlenin gerginliği TAMAMLANIRKEN kayaların tekrar yerinden oynaması ve sürtünmesi sonucu yeryüzüne:Kayaç yapısının çeşitlilik durumuna, derinliğine, denizde yada karada oluşuna göreçeşitli partiküller çıkar.Gazlar ve su buharı atmosferde yükselerek çıplak gözle görülebilenalçak bulutlarımeydana getirir.Beş gün önceden yapılan hava tahminlerinin %35 inin tutmamasına sebep olur.***Depremlerin Nerede, Ne Kadar Büyüklükte, Ne Zaman Olacağını 3N=? Tahmin Etmek İstiyorsanız Her İl İçin ÖrneklerKitabımda.***Tahmin sitelerini ziyaret ederek moralinizi bozmayın.Boşuna zaman harcamayın. Mesaj Sistemine Üye Olun.***Cep Telefonlarına Mesaj Gönderme Sistemi01.06.2011 tarihinde başladı. Türkiye'de büyük depremlerin zamanı kestirilemez, 5 dakika sonrada olabilir denmesine rağmen hizmet vermeye devam ediyorum.***Bir bilgisayarla yaptığım bilimsel yüz binlerce fotoğraf üzerindeki inceleme ve araştırmalarım, karıncalarla yaptığım on binlerce gözlem ve deneylerdeki veri ve bulguların güvenirliliği sonucunda Türkiye'deki bazı bölgeler için büyük deprem öncesindeCEP TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERME SİSTEMİdikkate alınıp manşetlere taşınabilecek konu değil mi?****İstanbul Ve Çevresi, İzmir Ve ÇevresiDeprem TahminlerimiCep Telefonlarınızda Görmek İçin 05384487292 arayın.***İngilizce Öğrenmek yada Öğretmek İçin 1.Gözlem: Kolonileri yerlerinde incelemek suretiyle ana karıncaların yuvasını terk edip etmemesine bakıyorum.2. Deney: Bir kolonide sıra dışı davranış gördüğümde 24 koloniye de yiyecek (bal) vermek suretiyle ana karıncaların ve diğer karıncaların sıra dışı davranışlarını inceliyorum.3. 16.04.2006 tarihinden 19.03.12 e kadar toplam: 13.452 gözlem ve deney yaptım.4. 01.10.2008 tarihinden 01.03.12 e kadar 149.140 uydu fotoğrafı inceledim.5. 01.02.2009 tarihinden bugüne kadar Türkiye için 535 deprem kestirimi yaptım.6. 01.07.2007 Tarihinden 19.03.12 e kadar İstanbul ve çevresi için 1713 gün deprem kestirimi yaptım. 7. 01.10.2008 tarihinden bugüne kadar Dünya için 980 deprem kestirimi yaptım.SONUÇ:Yukarıdaki inceleme ve araştırmadan elde edilen veriler ve yeni bulgular ile kitap yazmaya karar verdim.***Çalışmalar proje kapsamında olduğu için bilimselliği kabul edilmiş değil. Bu nedenle projedeki çalışmalardan dolayı proje sahibi sorumlu tutulamaz.

DEPREMLERİ KOORDİNE VE ORGANİZE SİSTEMİ
DKOS
Meteoroloji
Meteoroloji, 
atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. Meteorolojik olaylar, insanoğlunun yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, insanlar günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların nedenlerini zamanın koşullarına göre inceleyip araştırmışlardır. Bu amaçla da çeşitli gözlem ve incelemeler yaparak hava olaylarınıönceden tahmin edebilme yollarını bulmaya çalışmışlar, bunların olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de kurtulma ve korunma yollarını aramışlardır. Meteoroloji, insanlık tarihi kadar eski bir bilim olmasına karşın, gerçek kimliğine 19. yüzyıl sonlarına doğru kavuşmuştur.
Günümüzde meteorolojik hizmetler tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan onbin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altıbinden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır.
***
1500'lü yıllarda Galileo su termometresini 1643 yılında ise Evangelista Toriçelli civalı barometreyi icat etmiş.
***
Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıkları ile cisimler üzerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir.
Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür ve milibar(mb) birimi ile değerlendirilir.
Hava basıncı ilk kez 1643 yılında İtalyan bilim adamı Toriçelli tarafından civalı bir barometre ile ölçülmüştür.
Atmosfer basıncı yere ve zamana göre farklılık gösterir.
Atmosfer basıncını etkileyen faktörler şunlardır;
1. Sıcaklık
Hava ısındıkça genleşir ve hafifler. Soğudukça sıkışır ve ağırlaşır. Bu nedenle havanın soğuk olduğu yerlerde basınç yüksek, sıcak olduğu yerlerde düşüktür. Yani sıcaklıkla basınç arasında ters orantı vardır. Bu yüzden ekvatorda alçak basınç alanı, kutuplarda ise yüksek basınç alanı bulunur.
2. Mevsim
Mevsime göre sıcaklık değiştiği için atmosfer basıncı da değişir. Örneğin; Türkiye’de yaz mevsiminde daha çok alçak basınç alanları, kış mevsiminde ise yüksek basınç alanları oluşur.
3. Yükseklik
Yükselti ile basınç arasında ters orantı vardır. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin basıncı düşer. Bunun nedeni yükseldikçe atmosferin kalınlığı ile birlikte ağırlığının ve gazlarının yoğunluğunun azalmasıdır.
4. Yerçekimi
Yerçekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Yerçekimi arttıkça basınç da artış gösterir. Cisimlerin ağırlığı yerçekimine bağlıdır. Yerçekimi dünyanın şeklinde dolayı ekvatorda az, kutuplarda fazladır. Buna bağlı olarak hava basıncı ekvatorda, kutuplara göre daha azdır.
5. Dinamik Etkenler
Hava kütlelerinin alçalarak yığılması veya yükselerek seyrelmesi sonucunda ortaya çıkar. Örneğin troposferin üst kısımlarında ekvatordan kutuplara doğru esen ters alize rüzgarları dünyanın günlük hareketinin etkisiyle 30° enlemleri civarında alçalarak yüksek basınç alanlarını oluştururlar.
Batı ve kutup rüzgarları ise 60° enlemleri civarında karşılaşıp yükselirler ve burada alçak basınç alanlarını oluştururlar. Bu şekilde hava hareketlerine bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine dinamik basınç merkezleri denir.
6. Rüzgarlar
Rüzgarlar havanın yoğunluğunu ve sıcaklığını etkileyerek atmosfer basıncını değiştirir.
7. Depremler (unutulmuş)
Deprem öncesinde ve sonrasında yeryüzüne çıkan partiküller atmosfer basıncını değiştirir.

***
Meteorolojist Ne İş Yapar?

Meteorolojistler atmosferik araştırmalar, öğretmenlik, hava tahmini ve meteorolojik uygulamalar gibi birçok konuda çalışırlar. Meteorolojistler, depremler meydana geldikten bir, iki, yada üç saat sonrasında gökyüzünde oluşan değişiklikleri araştırmışlar mıdır?
Meteoroloji Nedir? Öğrenmek İçin Burayı Tıklayınız.
***
Dünyadaki meteorolojistler bazı atmosferik olayların meydana geliş sebebinin yeraltından kaynaklandığını neden göremezler? 
***
Meteorolojistlere göre aşağıda meydana gelen olaylar bir tesadüf müdür?
***
Dünyadaki depremlerin %10 nu Japonya'da meydana geldiğine ve denizden 300 metre yükseklikte bulunan dağlarda 20 metre kar olduğuna göre:
Japon bilim adamları tarafından mevsimlere göre değişen hava sıcaklığı ilgi tutularak depremlerin bulut, yağış, sis v.s getirip getirmediği araştırılmış mı?
Burayı tıklayınız. 
***
Türkiye'de 09.09.2009 tarihindeki felaketi hatırlayınız?
Okumak için burayı tıklayınız.
***
Türkiye'de 2011 yılında yaklaşık 20.000 deprem oldu. Van depreminden önce 17.10.2011 tarihinde sonbaharda Trakya'ya kar yağdı. Köy yolları kapandı. 
Burayı tıklayınız.
23.10.2011 tarihinde Van depremi meydana geldi. Van depreminin artçıları halen devam ediyor. Van depremi artçılarının, Van'ın çevresindeki illerde kar yağışını artırıp artırmadığı araştırılıyor mu?
Burayı tıklayınız.
***
19.05.2011 tarihinde meydana gelen Kütahya depreminin artçıları bir ay devam etti. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı bir ay yükselmedi. Hava sıcaklığının yükselmemesinin sebebi depremler mi yoksa La Nina mıdır?
***
Meteoroloji biliminde yapılan keşiflerin tarih sıralaması bu konudaki gelişmeleri ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. 
***

Önce Üye Olun. Üye Olmak İçin Burayı Tıklayınız.
***


***

 

 

Bu kategoride henüz ürün Yok.

 
DEPREM KESTİRİM NO, DEPREM KESTİRİM ZAMANI, DEPREM KESTİRİM BÖLGESİ, DEPREM KESTİRİM SÜRESİ, DEPREM KESTİRİM BÜYÜKLÜĞÜ AŞAĞIDAKİ SÜTUNLARA YAZILIR. BU SÜTUNLARDA GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ BÖLGE YADA İL YOKSA DÜNYA TAHMİN SAYFAMIZA DA BAKINIZ. HER İKİ SAYFAMIZDA DA ARADIĞINIZ BÖLGE YADA İL YOKSA YIKICI BİR DEPREM İŞARETİ YOK YADA BELİRGİN DEĞİLDİR. İSTABUL VE ÇEVRESİ İÇİN UYARIMIZ KARINCA KOLONİLERİMİZDEKİ SIRA DIŞI DAVRANIŞLAR OLDUĞUNDA BAŞLAR... KESTİRİMLERİN
TUTUP TUTMADIĞI
DEPREM
SONUÇLARINI
YAZAN SİTELERE
BAKILARAK BU
SÜTUNA
YAZILIR.
KARINCA
KOLONİLERİNDEKİ
ÖLÜM ORANI
***
KESTİRİM
HAKKINDAKİ
YORUMLAR
BU SÜTUNA YAZILIR.
(QUAKE
PRE. NUMBER)

***
DEPREM
KESTİRİM
NO
(QUAKE
STARTING
TIME)

***
DEPREM
KESTİRİM
BAŞLAMA
TARİHİ VE SAATİ
(REGION
NAME)

***
DEPREM
KESTİRİM
BÖLGESİ
İLİ
(QUAKE
PRE.
TIME)


DEPREM
KESTİRİM
BAŞLAMA
SAATİNDEN
İTİBAREN
KAÇ SAAT
İÇİNDE
OLACAK
(QUAKE
PRE. MAG)


DEPREM
KESTİRİM
BÜYÜKLÜĞÜ
BİR DEPREME
GÖRE
MIN.
 VE
MAX. BÜYÜKLÜĞÜ
RESULT
***
SONUÇ
ALGORİTMA HESAPLAMASI BİR DEPREMİN MEYDANA GETİREBİLECEĞİ KAOTİK DURUMLARA BAKILARAK YAPILIR.
***
TAHMİNLER
HAKKINDAKİ
DÜŞÜNCELER
No:539