HBA1C

hba1c........

 

Hemoglobin a1c testi; Hba1c testi; diyabette kan şekeri kontrolünü gösteren en önemli
laboratuar testidir.  Hba1c nedir?   Hemoglobin kanda oksijen taşıyan ana proteindir. Kan
şekeri artarsa hemoglobin şekerlenir buna hemoglobin a1c ( hba1c ) denir. Kan şekeri ne kadar
artarsa hba1c de o kadar artar.   Hba1c neden
önemlidir?   Kan
şekeri gün içinde artıp azalabilir, yüksek kan şekeri damarlara zarar verir, özellikle küçük
damarlar hasar görür ve kalp, sinir, göz, böbrek hastalıkları ortaya çıkar. Diyabet hastalarında
kan şekerinin bütün gün normal sınırlarda olması istenir. Sabah kan şekerinin normal olması
bazen yanıltıcı olur. Hba1c kanda 120 gün yani 3 ay boyunca kalır ve bize 3 aylık kan şekerinin
ortalamasını verir. Başka bir deyişle hba1c 3 aylık kan şekeri bilançosudur ve kan şekerinin iyi
kontrol edilip edilmediğini gösterir. 
Hba1c ne olmalıdır?
Normal insanda hba1c değeri 4 ila 6 arasındadır yani tablodan da görüleceği gibi ortalama kan
şekeri 60 ila 120 mg / dl anlamına gelir. Diyabetli hastalarda hba1c değeri 
 
Hba1c değeri ne olmalıdır?
  İyi kontrol edilmiş bir diyabette ( yani hba1c % 6-7 arasındaysa );  ·         Diyabete bağlı göz
hastalıkları % 76,   
·
        
Sinir hastalıkları % 60 ve 
·
Böbrek hastalıkları % 56 oranında engellenmektedir. 
Ülkemizde : 
·
        
2 milyon 6 yüz bin diyabet hastası ve 
·
2 milyon diyabet hastası olduğunu bilmeyen insan bulunmaktadır. 
Diyabet ve diyabete bağlı hastalıklar en önemli ölüm sebeplerinin başında yer almaktadır.
Diyaliz hastalarının neredeyse yarısı diyabet hastasıdır ve 50 yaş altında kalp krizinden ölen
hastaların neredeyse yarısında diyabet vardır. Diyabette şeker kontrolünü gösteren en önemli
test 
hba1c
testidir

Bu kategoride henüz ürün Yok.