KISIRLIKTA TAHLİL DEGERLERİ

 

SPERMİOGRAMIN NORMAL DEĞERLERİ


Spermiogramın normal değerleri nedir?

Abstinans: (Cinsel Perhiz süresi): 3-8 gün
Görünüm: Homojen, gri-opak, kirli sarı
Viskozite: (Akışkanlığı): 2cm den küçük
Likefaksiyon: (Çözünürlük) Süresi: 20 dk.
Volüm: (Hacım): 2ml den büyük
PH: 7.2-8.0
Canlı Sperm (Canlılık): (Vitalite): %75 den fazla
Sperm Sayısı:
20milyon/ml den fazla
Total Sperm Sayısı: 40milyon/ml den fazla

Hareket:
(Total motilite): %50 den fazla

A=İleri Hızlı Hareket : %35 den büyük
B=İleri Yavaş Hareket : %10
C=Yerinde Hareket : %10

D= Hareketsiz : 1.saat : %50  2.saat : %45
Hareket İndexi:
1.SAAT sonra A+B nin toplamı CLASS A=%25 A+B=%50 den büyük
Sıvılaşma sonu hareketlilik:%70-100

SMI(Sperm Motility İndeksi) (0-80 az) (81-160 orta) (161 ve üstü iyi)

İleri hareketli :Progresif hareketli sperm sayısı (PHSS). mililitrede 3 milyondan büyük olması lazım.

tmpss 5mil.dan büyük
nm-tmpss 7.24 milyon
ORTALAMA İLERLEME HIZI (VSL) 25 MİKRON/SANİYE
ORTALAMA İZLEME HIZI (VCL) 40 MİKRON/SANİYE
FERTİLİZASYON YETENEĞİ (AHL) 2 MİKRON
ORTALAMA ÇARPMA SIKLIĞI (BCF) 9.0 Hz
ORTALAMA DÜZ YOL ALMA YETENEĞİ (STR) % 80
ORTALAMA.ÇİZGİ İZLEME YETENEĞİ (LİN) % 60


Şekil: (Morfoloji): Dünya sağlık örgütüne göre şekil durumu: %30 dan fazla olmalı.


Kruger kriterine göre şekil durumu: %14 ten fazla olmalı

      %14 ve üzeri normal, normal yolla hamile kalma veya aşılamaya uygun
      %5-13 sınırda, yıkama sonuçlarına, ve diğer infertilite nedenlerine göre karar vermek gerekir
      %4 ve daha az ise tüp bebek gerekir.

Kruger kriterlerine göre çocuk olma ihtimali:
%14 ve üzeri normal şekilli spermde çocuk olma ihtimali:% 88
%4-14 arası normal şekilli spermde çocuk olma ihtimal : % 64
%4 ve altında normal şekilli spermde çocuk olma ihtimal : % 7.5

Beyaz küre: 1milyon/ml dan az
Yuvarlak hücre sayısı 5 milyondan fazla olmamalı.

sertoli hücresi.Her sahada 3-5 adet
İmmünobead (Antikor parçacık testi):%20 den az
Aglütinasyon (-)

Hipoozmotik şişme(HOS)test: % > 60 (normal:60% dan büyük sweling %50-59 Şüpheli)

Sperm kültürü: Mikrop kolonisi 100.000 koloniden aşağı

Mikrop sayısı 1 milyondan aşağı.
MAR Testi: %10 den az partikülle kaplı sperm

Akromozom indeksi normali % 90
Hemizona indeks: %35 den fazla
HOS Test : %60 dan fazla şişme
Sperm Penetrasyon testi:%10 dan büyük

Diğer Testler
Glukozidaz(nötral): 20mU.den büyük
Çinko(total): 2.4mmol den büyük
Sitrik asit(total): 52mmol den büyük, Sitrik asit 3 mg/ml den büyük
Asit fosfataz(total): 200U. den büyük, Asit fosfataz 100-300 m g/ml
Fruktoz(total): 13mmo den büyük Fruktoz 1200 m g/ml den büyük veya 150.00-600.00 arası

SEMENDE BULUNAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER

Inositol 1 mg/ml
Ca (Kalsium) 11.9-32.8 mg/dl
Zn (Çinko) 75 m g/ml den küçük
Mg (magnezium) 70 m g/ml den küçük
Prostaglandin 30-200 m g/ml
Gliseril fosforil kolin 650 m g/ml den küçük
Karnitin 250 m g/ml den küçük
Spermine 50-350 mg/dl
Üre 72 m g/dl den küçük
Laktik asit 90-100 m g/dl
Total protein 1.58-180 mg/dl
Kolesterol 103 mg/dl  den küçük
Total lipid 185 mg/dl den küçük
Fosfolipidler 83 mg/dl den küçük
PSA 0.7 mg/dl den küçük
PAP 0.3-1.0 g/L
PSP-94 0.6-0.9 mg/ml
LAP 30.000 U/ml
IgG 7-22 mg/dl
IgA 0-6 mg/dl
C3 1.82 mg/dl den küçük
Transferrin 5.3-42.4 mg/dl
Vitamin C 7.3-12.8 mg/dl
a Glukozidaz 20 mU/lt den küçük veya eşit

ENDOKRİN TESTLER: FSH, LH, Estradiol, Testosteron tayinleri semen parametreleri ve androjene bağlı karakteristiklerde yetersizlikler olduğunda yapılmalıdır.
Düşük testosteron ve yüksek LH düzeyleri idiopatik hipogonadotropik hipogonadizm ile ilişkilidir.
Düşük FSH ve LH düzeyleri Kallman’s Sendromu ile ilişkili olabilir.
Düşük FSH ve LH düzeyleri Kallmann's Sendromu ile ilişkili olabilir.
Öncelikle azoospermi veya ileri düzeyde oligozoospermili örneklerde yükselmiş FSH değerleri seminal tubul hasarını göstermektedir.
Normal veya yükselmiş düzeylerde Testosteron ve LH ile birlikte normal FSH androjen rezlstan: sendromlarmi göstermektedir.
PRL, ACTH, Growth Hormon ve TSH hipofiz ve hipotalamik hastahkların tanısında kullanılmaktadır.

SEMEN ANALİZLERİ: Sperm aglütinasyonu veya immobilizasyonu spermlere karşı antikorlarin varlığını gösterir.
Canlı bakteri, lökospermi ve motilite kusurları enfeksiyonlarin varlığını göstermektedir-.
Sperm morfolojik bozuklukları ve oligozoospermi, hormonal dengesizlikler ve varikosel araştırılmasını gerektirir.
Fruktoz tayinleri seminal vezikül fonksiyonlarında ve kanal obstrüksiyonlarma bağlı azoospermilerin araştırılmasında kullanılır.
a Glukozidaz ve L. Karnitin tayinleri sperm motilite kusurlarının epididim kaynaklı olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.
a Asit fosfataz tayinleri prostatik aktiviteyi, tümörleri ve kanal obstrüksiyonunun araştırılmasında kullanılmaktadır.
Sperm fonksiyon testleri vitalite, membran entegrasyonu, akrozom reaksiyonu ve penetras onu DNA denatürasyonunu ölçmektedir. (18)

ANTİ SPERM ANTİKORLARI: Spermlere bağlı antikorların tayininde çeşitli diagnostik testler geliştirilmiştir. Bunlar tray aglutinasyon testi, antiglobulin assay'ler, sitotoksik testler, floresans mikroskobik testler, RIA ve ELISA testleri olarak özetlenebilir.
Anti-sperm antikorlarının ortaya çıkış nedeni olarak, vazektomi, kan testis bariyerinin travma ile hasarı, genital enfeksiyonlar, lokal enfeksiyonlar gösterilmektedir. Teşhisi ise ASA testleri ile yapılmaktadır. Anti sperm antikorlari sperm aglütinasyonuna, sitotoksisiteye, zona pellusida üzerindeki sperm reseptör bölgelerinin blokajına, ampullada sperm hareketinin ve fertilizasyonun engellenmesine ve embriyositotoksisiteye neden olmaktadırlar. ASA sperm yıkama teknikleri ile azaltılabilmektedir. (15)

SPERM ANTİKOR TESTLERİ
Tray Aglutinasyon Testi (TAT) Sperm aglutinasyonunu ölçer
Gelatin Aglutinasyon Testi Gelatin mediumunda sperm aglutinasyonunu ölçer
Sperm immobilizasyon Testi Kompleman ilavesi ile oluşturulur
Sperm Sitotoksisite Testi Boya exclusionu ile oluşturulur
Immunfloresans Test * Antikor lokalizasyonu gözlenir
Mixed Aglutinasyon Test (MAR)* Antikor bağlı eritrositler veya immünobead'ler ile yapılır
Pasif Hemaglütinasyon Testi Sensitize eritrositlerin sperm antikorlari ile aglutinasyonu
AnzymeLinked Immunosorbent Immünglobinlere karşı enzim bağlı ikincil antikor yöntemi
Assay (ELISA)
IBT* Immünobead'ler ile antikor ve tiplerinin tayini
Genel olarak normal bir ejakulatın 5 milyon/ml'den fazla yuvarlak hücre ve 1 milyon/ml'den fazlada lökosit içermemeleri gerekir.
Kaynak: http://www.bilim.gen.tr/

 

Testisin normal hacmi?

Eğer ultrasonografi yapılıyorsa, üç boyutu ölçülerek 0.52 ile çarpılmasıyla da volüm hesaplanabilir. Avrupa ölçülerine göre ortalama bir testisin volümü 18 ml olup, 12 ile 30 ml arasında değişir. Daha fazla olmasına megalotestis denilir. Kesin olmamakla birlikte testiküler volümün sperm yapımı ile ilişkisi bulunduğu için, testis volümünün normal sınırlarda ölçüldüğü azoospermik erkeklerde seminal kanallarda tıkanıklık düşünülmelidir.
YUKARI

ERKEK KISIRLIĞININ NEDENİ

Erkek Kısırlığının sebepleri nelerdir.?

Kısırlık % 40 erkeğe, % 40 kadına, % 20 erkek ve kadın her ikisiyle alakalıdır. % 10-15'i ise sebebi bilinmez.
a) Erkek kısırlığın sebepleri:
Sperm üretim bozuklukları, sperm kanallarındaki tıkanıklıklar, sperme karşı antikor varlığı, testis travması, hormonsal bozukluklar, anatomik problemler, doğuştan gelen problemler, varikosel, geçirilmiş hastalıklar, kabakulak gibi enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar.
b) Kısırlığa neden olan sperm üretimi harici sebepler:
Sigara: Sperm sayı ve hareketliliğini düşürür, normal yapısını bozar.
Alkol: Aşırı tüketilmesi: Sperm sayısını düşürür ve anormal sperm üretimine yol açar.
Aşırı kilo: Testis ısısının artmasına ve sperm sayısının azalmasına neden olur.
Testis ısısı: Erkeklerde testis ısısı vücut ısısından düşüktür. Yüksek ateş, sıcak çevrede çalışma, sauna ve dar pantolon giyme gibi testis ısısını arttıran durumlar sperm sayısını azaltır.
Aşırı egzersiz: Hormon üretimini azaltarak kısırlığa sebep olabilir.
İlaçlar: Bazı tansiyon ve ülser ilaçları sperm sayısını düşürebilir, ereksiyon ve sperm atılımını bozabilir veya cinsel arzuyu azaltabilir.
Stres: Cinsel isteksizlik ve sperm sayısındaki azalmaya neden olur.
Radyasyon: Sperm sayı ve yapısını azaltarak kısırlığa neden olabilir.
Travma: Testislere darbe veya kazalar semen içinde zarar verebilecek antikorların oluşumunu arttırarak kısırlığa sebep olabilirler.
Bazı Hastalıklar: Şeker hastalığı, astım, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları
Bazı enfeksiyonlar hastalıkları: Gonore (bel soğukluğu), klamidya, ureaplasma ve diğer bir çok mikrobik etken cinsel bölge hastalıklarındaki iltihaplar.
YUKARI

KISIRLIKTA ROL OYNAYAN HORMONLAR

Kısırlıkta Rol Oynayan hormonlar ve etkileri nelerdir?

Testosteron: Sperm üretiminin devamlılığını sağlar. Testisteki Leydig hücrelerinden salgılanır.
FSH (Yumurta Uyarıcı Hormon): Testisteki sertoli hücrelerini uyararak sperm üretimini sağlar. Hipofiz bezinden salgılanır.
LH (luteizan Hormon): Leydig hücrelerinde testosteron sentezlenmesini ve sperm üretiminin devamlılığını sağlar. Hipofiz bezinden salgılanır.
Prolaktin: LH’ın Leydig hücreleri üzerindeki etkisini arttırır. Hipofiz bezinden salgılanır.
Estradiol: LH sentezini kontrol eder. Karaciğer, kas ve yağ dokusunda testosteronun metabolize edilmesi ile oluşur. %20-25’i Leydig hücrelerinden salgılanır.
GnRH: FSH ve LH hormonlarının salgılanmasını sağlar. Beyinde hipotalamustan salgılanır.
İnhibin: FSH salınımını engeller. Sertoli hücrelerinden salgılanır.
Aktivin: FSH salınımını arttırır. Leydig hücrelerinden salgılanır.
YUKARI

EREKSİYON BOZUKLUĞU SERTLEŞME PROBLEMİ: EMPOTANS

 Sertleşme probleminin sebepleri nelerdir.?
1-Hormaonal sebepler:
Beyin ve testis dokusunun salgılamış olduğu hormonların eksikliklerinde meydana gelir.
2-Nörojenik sebepler: Beyin ve omurilikten gelen sinirlerin penis kaslarını çalıştırmaması sonucu meydana gelir. Bu sinirlerin alkol, şeker hastalığı, vitamin yetersizliği gibi etkenlerden dolayı yapısal bozukluklarda penis sinirini çalıştırmaz.
3-Damar Sebepleri:
a-Atardamar sebepleri: Penise gelen kan miktarının azalması sonucu olur. Bir penisin sertleşmesi için penis kan akımının 7 kat artması gerekmektedir.Tam sertleşmede damar basıncı 100 mmHg dır. Bu kanın gelmesini engelleyen damar cidarının kalınlaşması veya herhangi bir seviyede tıkanıklık empotansa sebebiyet verir.
b-Toplar Damar Sebepleri: Sertleşmede toplar damarlarında rolü büyüktür. Bu damarlarda kan birikmeyecek olursa sertleşme olamayacağı gibi erken boşalma gibi şikayetlerde meydana gelir.
4-Psikolojik Sebepler: Bunun için bakınız Psikolojik Empotans
5-İlaçlar: Tansiyon için kullanılan ilaçlar bu duruma sıklıkla yol açar. Bazı kalp krizi önleyici ilaçlar, idrar söktürücü ilaçlar, depresyon önleyici ilaçlar, sinirleri yatıştırıcı bazı ilaçlar, bazı hormonlar empotansa sebebiyet verebilir. Uyuşturuculardan kokain, eroin, mariuhana sertleşme problemine neden olur.
Ayrıca sigara damar sertliği yaparak, alkol sinirlerin yapısını bozduğundan dolayı empotans nedendir.
6-Dış müdahale ile meydana gelen empotans: Karın büyük ameliyatları, böbrek nakli, şua tedavileri, bel fıtıklarının ameliyatları, mide barsak ameliyatları, prostat kanserlerinden sonra prostatın tümden çıkarılması., penis ameliyatları sonucu empotans meydana gelebilir.
7-Diğer Hastalıklar:
Şeker hastalığı : Sertleşme problemi yapan en sık görülen hormon hastalığıdır.
Böbrek hastalıkları: Böbrek yetmezliği nedeni ile diyalize (Böbrek makinesi) giren hastaların % 50 sinde empotans meydana gelir. Kanda erkeklik hormonunu düşmesi ve bir çok ilaç kullanımı nedeni ile olur.
Diğer hastalıklar: Kalp krizi geçirenlerde, safra kesesi ameliyatı olanlarda, Karaciğer hastalığı olanlarda, bazı kanser hastalıklarında sertleşme problemleri olur.

Sertleşme Probleminin Tedavi nasıl yapılır?
Tedavi her şeyden önce nedene yöneliktir.
1- Atar damar yetersizliklerinde damar içerisine damar büzücü ilaçlar verilir. Amaç daha çok kan gelmesi ve kanın penis içerisinde daha çok kalmasını sağlamaktır. Birleşmeden hemen önce yapılır. 30 dakika ile 1 saatlik sertleşme sağlanır. Bu da amaca uygundur.
2-Vakum yöntemi: Vakum meydana getiren bir alet ve kavanoza benzeyen bir aygıtın içerisine penis konulur. Aletin vakumu sayesinde kan penis içerisine dolar. Bu sırada penis kök kısmına elastik bandajlar yerleştirilerek kanın geri kaçması önlenir. Yapılan bu işlem penisin sertleşmesini sağlar. % 60- 70 başarı sağlasa da kullanımı pratik değildir.
3-Cerrahi Yöntemler: Şayet damar darlığı varsa ameliyat ile bu giderilir. Şant ameliyatları denilen bazı ameliyatlar ile penisin iç yapısındaki damarlar karnın çeşitli damarları ile ağızlaştırılarak penisin daha çok kanlanması sağlanır.
4-Penis Protezleri: Protezden önce mutlaka diğer metotlar uygulanmalı ve sonuç alınamazsa denenmelidir. Penis içerisine takılan çok çeşitli protezler vardır. Hidrolik prensiplerine göre çalışan protezler de vardır. Protezin bir ucuna balon konulur.Alet içerisinde sıvı vardır. Penisin sertleştirmek istendiği zaman bu balon pompalanarak protez şişirilir ve sertleşme sağlanır.
4- Hormonsal Tedavi: Erkeklik hormonu, ancak bu hormon yetersizliğinde kullanılır.
5-Psikolojik Tedavi: Psikoanalitik, hipnoz, davranış bozukluğu tedavileri bir psikiyatrisi uzmanı yardımı ile sağlanır. Eşi ile birlikte yanlış bildikleri bir şey varsa bunun doğrusu öğretilir.
6-İlaç tedavisi: Günümüzde bu amaçla kullanılan iki ilaç vardır
a- İndoialkilamin (Yohimbin): Cinsel iştah açıcı bir ilaçtır. penisin kanlanmasını sağlar.
b-Sildenafil (Viagra): Çok popüler olarak kullanılmaktadır. Sonuç % 60 olarak bildirilmişti. Damar genişletici kalp ilaçları ile birlikte kullanılmamalıdır. En iyisi bir doktor gözetiminde alınmasıdır.
Özetleyecek Olursak:

Sertleşme nedenleri 3 ana başlık altında toplanır.
1- Patolojik: Penisin damar veya yapısal bir bozukluğu.
2- Fizyolojik: Penis fonksiyon bozukluğu.
3- Psikolojik: Stres ve heyecan gibi sebepler
Bu sebeplerin ayrımını yapmak için bazı tetkik ve tahlillere ihtiyaç vardır. Sertleşme şikayetleri olan kimselerde hemen psikolojik teşhisi konulmamalıdır. Yapılabilecek tetkik ve tahliller şunlardır. Penis doppler ultrasonu, penisin uyaranlara cevap verme testleri, kanda bilhassa testosteron hormonu olmak üzere bütün hormon tahlilleri, kan sayımı tahlili.
Bu tetkik ve tahlillerde bir şey bulunursa tedavi buna göre yapılır. Ama bir şey tespit edilmezse psikolojik kabul edilir. Bu durumda da bir psikiyatri uzmanından yardım alınır.
YUKARI

ERKEN BOŞALMA


Bu kategoride henüz ürün Yok.