Böbrek Protein Kaçağı

Böbreklerde protein kaçağı hakkında bilgi


Normal bir idrarda kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır.

24 saatlik idrada ise 1-14 mg/dl arasında protein çıkabilir, bunun üstündeki değerler patolojik olarak kabul edilir. Protein sabah ilk idrarda bakılmalıdır. Dilüe idrarda protein saptanamayabilir.

Normal bir kişinin idrarla çıkardığı proteinin 10-15 mg ı albumindir, geri kalanı ise değişik plazma proteini ve renal hücrelerden köken alan glikoproteinlerdir.

Egzersiz, ateşli hastalıklar ya da ağır dehidratasyon böbrek hastalığı olmadan proteinüriye neden olabilir.

Albumin için dibstick testi genel olarak hafif zincirli globulinleri saptayamaz, ve fazla alkali idrarda yalancı pozitif test sonucu verebilir.

İdrarda protein düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler şunlardır:

-Nefritler
-Nefrotik sendrom
-Nefrosklerozis
-Böbrek infeksiyonları
-Sistemik nedenlerle böbrek tutulumu:
-Amiloidozis
-DM (Şeker hastalığı)
-SLE
-Polikistik böbrek hastalığı
-Yanlış kan transfüzyonu
-Gebelik toksemisi
-Prerenal organik nedenler:
-Ağır anemi
-Ağır şok
-Konjestif kalp yetmezliği
-Renal ven trombozu
-Konvülsiyonlar
-Bazı karaciğer hastalıkları
-Üreterler, prostat ya da üretra taşları 

Sık sık idrara çıkma (özellikle gece), idrarın kokusu, rengi, miktarı (koyu renk ya da kara sarı, kokulu, kanamalı…) önemlidir. Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon- ense ağrısı, baş ağrısı, denge bozukluğu tansiyon belirtisidir-), nefes darlığı (sık nefes alma şeklinde), kemik ağrıları, idrarda protein çıkması (özellikle köpüklü idrar protein kaçağını gösterir), iştahsızlık, bulantı hissi, ağız kuruluğu, konsantrasyon azlığı, uyku hali, kanda üre ve kreatinin isimli maddelerin normal değerlerin üstünde bulunması gibi belirti ve bulgulara dikkatlice eğilmek gerekir. Çünkü erken evrelerde belirtiler görülmeyebilir ya da gözden kaçabilir.

Öyleyse belirli aralıklarla yaptırdığımız tetkiklerde idrar ve kanda böbrekle ilgili değerler de istenmelidir. Şeker, trigliserit vs. baktırılır ama kreatinin, üre ve idrarda protein kaçağı ile ilgili istekler göz ardı edilebilir. Halbuki böylesi küçük bir önlem erken evrede yakalanıp, böbrek yetmezliğine gidebilecek olguları önleyebilir. 

şeker damarları bozduğu için kontrol altında tutulur. kanda yapısal olarak bulunan okzalat, fosfat kristalleri idrarda aşırı doymuş vaziyette olabilir. Böyle durumlarda idrar bu maddeleri eritemez ve tıkanmalara yol açabilir. Bu durumlar ve tansiyon böbreğe basınç yapar ve böbrekte yapısal bozulma meydana gelir. Bu sonuca yol açmayacak şekilde önlemler alınmalıdır. Doktor kontrolünde olunmalıdır. Uygun diyet verilir. Sıvı ve elektrolit dengesi sağlanır. Kansızlık oluşmuşsa buna yönelik tedbirler alınır. Kemik sağlığı yönünden tedbirler alınır. Bu saydığımız her şey hekim tarafından yapılır. Çok ileri durumlarda diyaliz ve böbrek nakli gerekebilir.


Bu kategoride henüz ürün Yok.