MS'e Etkin Çözüm

okunuşuyla eMeS ya da yazılışı ile MS, bağışıklık ya da bedenimizin savunma sisteminin sinir sistemini (beyin, omurilik) zedelemesi ve onu yabancı kabul ederek saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Normalde sinir sitemimiz, bağışıklık sisteminden uzakta, adeta saklı bir ortamdadır. Ancak, sebebini tam olarak anlayamadığımız nedenlerle, baştan ve kontrolden çıkan bağışıklık sistemimiz, kendi sinir sistemine saldırmakta ve hasarlar oluşturmaktadır. Hasarların yerleşimine göre şikayet ve bulgular da değişken olmaktadır. eMeS bağışıklık sistemi hastalığı olduğundan, eMeS tanılı kişilerde, diğer bağışıklık sistemi hastalıkları da sık izlenebilir.

Başlangıç Yası
Pek çok çalışmada eMeS’in başlangıç yaşı 29-32’dir. Kadınlarda, en sık ortaya çıktığı yaş erkeklere göre 5 yıl daha erkendir. Birincil ilerleyen tipte ise başlangıç yaşı 35-39 yaş ile biraz daha ileridir. Hastaların %5’inde ise başlangıç yaşı 8 yaşın altında ve 70 yaş üzerindedir.

eMeS Genç Kadınları Sever!
Genelde, bağışıklık sisteminden kaynaklanan tüm hastalıklar kadınlarda daha sık izlenir. eMeS’de de aynı durum söz konusudur. Kadın erkek oranı 1.77/1.00 kadardır. Yaklaşık kadınlarda 2 kat daha yüksek izlenir.

eMeS Zenginleri Sever: Sosyo-ekonomik Düzey
eMeS köylü kadın ve erkeklerde çok nadirdir. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kişilerde daha sıklıkla izlenir. Bu hem yerel olarak şehirlerde hem de dünya coğrafyasına bakıldığında aynı şekildedir.

(Herbalist Mehmet Bilgiç,tüm önemli hastalıkların tedavisinde, otoimmün üzerinde etkili buluşu olan,distilasyon yöntemiyle elde edilen terkiplerini kullanmaktadır.)


Bu kategoride henüz ürün Yok.